Điểm nổi BẬT

Tôi là một chút bị lừa dối, nhưng tôi vẫn đánh 5 sao!

Xin chào! Những trường hợp, tôi đã ra lệnh ở đây ở đây.Số điện thoại của tôi trong một thời gian dài đã đi mà không có quần áo. Tôi đã cho anh ta một trường hợp của "vỏ sò", nhưng tôi nhanh chóng mệt mỏi của nó. Ông đã được bổ sung của tôi tiện ích, và như khi bạn mở nó khi anh gọi... Để tôi, những giây - rất nhiều thời gian. Nhưng lãng phí trên bìa, chỉ bao gồm lại bảng điều khiển là không muố...